logo van Esther te Voortwis getekende bij
Esther te Voortwis

Groeikracht (mei)

bloesemboom bij de boerderij van coach Esther te Voortwis

 De maand mei staat symbool voor groeikracht. Als je een beetje natuur om je heen hebt is deze kracht op dit moment volop zichtbaar. De bomen zijn groen, de bermen staan vol met fluitenkruid en de boeren om ons heen hebben het eerste gras van het land gehaald. Ook mijn bijen zijn druk geweest en hebben in een maand de hele honingkamer gevuld. Opgeslagen energie wordt ineens zichtbaar. 

Als mens dragen we ook energie. Coaching nodigt uit om te onderzoeken waar de energie naar uit gaat. Ben je in staat het in te zetten voor datgene wat je graag wilt? Of weet je vooral heel goed wat je niet wilt? 

Datgene wat je niet wilt komt meestal voort uit een ervaring, een gekwetstheid, een frustratie of een gemis. Vaak gaat onbewust veel energie naar het voorkomen, ontkennen hiervan of juist het beschuldigen van de ander. Ondertussen worden de dieper liggende gevoelens vermeden. Denk maar eens aan een bal die je onder water probeert te houden. Een tijdje gaat dat best goed, maar uiteindelijk gaat je arm branden. En even later houd je het niet meer. De bal schiet met grote kracht het water uit. Dit zie je bij mensen waar iets knapt, die uit de slof schieten of opgebrand zijn. De energie is uitgegaan naar datgene wat er niet mag of kan zijn en komt dan toch uiteindelijk op een ongewenste manier naar boven. 

Zelfbewustwording, zelfregulering en zelfsturing zijn belangrijke stappen in het jezelf begrijpen en ontdekken wat je wilt, zodat je kracht uit kan gaan naar groei zoals het ontwikkelen en tot bloei laten komen van je potentie.